Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

SD - PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

SD-2(6)
Interaktywna deklaracja SD-2 o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku.
Deklaracja wysyłana jest wyłącznie elektronicznie przez notariusza, w terminie do 7-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 9 zł netto (11,07 z VAT).
Wersja nr 6 obowiązuje od 01.01.2016 r.
Kody gmin obowiązujące od 02.01.2021 r.

SD-Z2(6)
Interaktywna deklaracja SD-Z2. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.
zwolnionych od podatku od spadków i darowizn. Do nabycia prawa do zwolnienia zgłoszenie
winno być złożone w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 4 zł netto (4,92 z VAT).
Obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

SD-3(6) + SD-3/A(6)
Interaktywne zeznanie SD-3 i załączniki SD-3/A o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.
Składane w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 4 zł netto (4,92 z VAT).
Wersja nr 6 obowiązuje od 01.01.2016 r.