Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

DT - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

DT-1 (5)
Interaktywna deklaracja DT-1. Deklaracja na podatek od środków transportowych. Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
Wersja 4 obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.

DT-1/A (5)
Interaktywna deklaracja DT-1/A. Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł. Wersja 4 obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.