Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Skorowidz

IFT-1/IFT-1R(16)
IFT-2/IFT-2R(9)
IFT-3/IFT-3R(8)

IFT - podatek dochodowy od osób niemających

miejsca zamieszkania w Polsce

IFT-1/IFT-1R(16)
Interaktywne deklaracje IFT-1 oraz IFT-1R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez
osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
Information on revenue (income) derived by nonresident natural persons.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 5 zł netto (6,15 zł z VAT).
Wersja nr 16 obowiązuje od 01.01.2022 r.

IFT-2/IFT-2R(10)
Interaktywne deklaracje IFT-2 oraz IFT-2R. Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of management on the territory RP.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 5 zł netto (6,15 zł z VAT).
Wersja nr 10 obowiązuje od 01.01.2022 r.

IFT-3/IFT-3R(8)
Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu
albo pośredniemu odbiorcy. Zawiera również załącznik IFT-A(5).
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 5 zł netto (6,15 zł z VAT).
Wersja nr 7 obowiązuje od 30.06.2017 r.