Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

logo Zapraszamy do korzystania z interaktywnych formularzy podatkowych opracowanych na arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.

Udostępniane formularze są zgodne z wzorami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i można je stosować zamiast oryginalnych druków dostarczanych przez urzędy skarbowe.

Druki na arkuszu kalkulacyjnym odtworzone są niemal z fotograficzną dokładnością. Tylko nasze formularze opracowane są według techniki wielostronicowych druków na jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Udostępniane formularze adresowane są do użytkowników arkusza kalkulacyjnego MS Excel wersje 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 w wersjach polskojęzycznych.
Pobrane formularze można użytkować tylko na jednym stanowisku komputerowym.

Nie zaleca się uruchamiania formularzy w OpenOffice i LibreOffice. Formularze w tych aplikacjach nie będą działać prawidłowo.

Pełne wykorzystanie interaktywnych możliwości formularzy wymaga ich uruchomienia przy włączonym makro oraz dodatkowo przy włączonych formantach ActiveX w Excel 2007 - 2013.

Autorzy oświadczają, że dołożyli należytej staranności przy opracowaniu formularzy, nie biorą jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z ich działania. Odpowiedzialność za ich poprawność ponosi wyłącznie użytkownik.