Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

PCC - PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

PCC-2(7)
Interaktywna deklaracja PCC-2 o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.
Deklaracja wysyłana jest wyłącznie elektronicznie przez notariusza, w terminie do 7-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 9 zł netto (11,07 z VAT).
Wersja nr 7 obowiązuje od 01.01.2016 r.
Kody gmin obowiązujące od 02.01.2021 r.


PCC-3(5) + PCC-3/A(3)
Interaktywna deklaracja PCC-3 i załączniki PCC-3/A w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Deklarację składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie 14 dni
od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 4 zł netto (4,92 z VAT).
Wersja nr 5 obowiązuje od 01.01.2016 r.


PCC-4(1) + PCC-4/A(1)+ PCC-4/B(1)
Interaktywna deklaracja PCC-4 i załączniki PCC-4/A, PCC-4/B w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
dla co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych w miesiącu.
Deklarację składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za 9 zł netto (11,17 z VAT).
Wersja nr 1 obowiązuje od 01.07.2019 r.