Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

IKE - WPŁATY Z INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

IKE-1(3)
Interaktywna informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na
indywidualnym koncie emerytalnym. Składa instytucja finansowa lub syndyk dokonujący
wypłaty do 7-go dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł. Wersja nr 3 obowiązuje od 01.01.2012 r.

Załączniki do informacji IKE-1. Obowiązują od 01.01.2012 r.
IKE-1/A(3)
Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-1/B(3)
Informacja o przyjętych wpłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-1/C(3)
Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-1/D(1)
Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.


IKE-2(3)
Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł. Wersja nr 3 obowiązuje od 01.01.2012 r.

Załączniki do informacji IKE-2. Obowiązują od 01.01.2012 r.
IKE-2/A(2)
Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-2/B(2)
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-2/C(2)
Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-2/D(2)
Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.
IKE-2/E(2)
Interaktywna informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego.
Dostęp po wysłaniu SMS za 6,15 zł.