Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Skorowidz

KON-W(6)
OPD-1(2)
OPL-1(5)
OPL-1P(1)
OPO-1(1)
OPS-1(2)
ORD-HZ(4)
ORD-IN(9)
ORD-M(3)
ORD-OG(3)
ORD-TK(4)
ORD-U(5)
ORD-W1(4)
ORD-WS(3)
ORD-ZU(3)
PPD-1(2)
PPO-1(2)
PPS-1(2)
Przelew
UPL-1(6)
UPL-1P(1)
UPR-1(1)
UPR-2(1)
WIS-W(1)
ZAW-K(4)

ORDYNACJA PODATKOWA

WIS-W (1)
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, z załącznikami WIS-W/A(1)
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 9 zł (11,07 zł z VAT).
Wersja obowiązująca od 01.11.2019 r.

ORD-IN (9)
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej + załącznik ORD-IN/A.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 5 zł (6,15 zł z VAT). Wersja nr 8 obowiązuje od 01.01.2021 r.

KON-W (6)
Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązująca od 07.08.2019 r.

OPD-1 (2)
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwo do doręczeń.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

OPL-1 (5)
Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 4 obowiązuje od 01.03.2017 r.

OPL-1P (1)
Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

OPO-1 (1)
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

OPS-1 (2)
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

ORD-HZ (4)
Interaktywna deklaracja ORD-HZ. Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych,
które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz
zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązuje od 01.03.2017 r.

ORD-M (3)
Interaktywna deklaracja ORD-M. Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności
majątkowej. Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązuje od 01.01.2016 r.

ORD-OG (3)
Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej + załącznik ORD-OG/A
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja nr 2 obowiązuje od 01.03.2017 r.

ORD-TK (4)
Interaktywna deklaracja ORD-TK. Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie
obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązuje od 01.01.2016 r.

ORD-U (5)
Interaktywna deklaracja ORD-U. Informacja o umowach zawartych z nierezydentami.
Formularz wysyła dane internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązuje od 01.01.2016 r.

ORD-W1 (4)
Interaktywna deklaracja ORD-W1. Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący
nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz
rezydenta usług (wykonania pracy). Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązuje od 01.01.2016 r.

ORD-WS (3)
Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej + załączniki ORD-WS/A i ORD-WS/B.
ostęp po wysłaniu SMS za netto 5 zł (6,15 zł z VAT).
Wersja nr 3 obowiązuje od 01.01.2021 r.

ORD-ZU (3)
ORD-ZU - uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji.
Załącznik do wszystkich korygowanych deklaracji i zeznań podatkowych.
Roczna licencja na współdziałanie z innymi formularzami.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja wprowadzona od 1 stycznia 2016 r.

PPD-1 (2)
Pełnomocnictwo do doręczeń.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

PPO-1 (2)
Pełnomocnictwo ogólne. Zgłasza mocodawca, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy,
osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, albo organ podatkowy.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 2 obowiązuje od 01.03.2017 r.

PPS-1 (2)
Pełnomocnictwo szczególne.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

przelew podatkowy
Interaktywny formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego,
według obowiązującego wzoru. Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).

UPL-1 (6)
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 5 obowiązuje od 01.03.2017 r.

UPL-1P (1)
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

UPR-1 (1)
Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji
o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

UPR-2 (1)
Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej
informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja 1 obowiązuje od 01.03.2017 r.

ZAW-K(4)
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
Dostęp po wysłaniu SMS za netto 2 zł (2,46 zł z VAT).
Wersja obowiązuje od 20.07.2019 r.