Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Ta funkcja na bieżąco alarmuje o błędzie wpisania do załącznika VZM-1/A, B lub C numeru NIP,
który należy do wnioskodawcy lub jego małżonka, zamiast numeru NIP sprzedawcy.

Niejednokrotnie zdarza się, że na fakturze oprócz NIP sprzedawcy wpisano również NIP nabywcy.
Przy wypełnianiu załączników do VZM łatwo się wtedy pomylić i wpisać własny (wnioskodawcy) NIP,
zamiast NIP sprzedawcy.

Program zgłasza komunikat o takiej pomyłce ale pod warunkiem, że we wniosku VZM-1 zostaną wpisane NIP-y
wnioskodawcy i małżonka w rubrykach 1 i 2.

Problem w tym, że od września 2011 r. do wniosku VZM-1 należy wpisać tylko numery PESEL wnioskodawców
(NIP wpisuje się tylko jeżeli wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą).

Zatem aby ta funkcja zadziałała na czas wprowadzania danych TYMCZASOWO należy wpisać numery NIP
wnioskodawcy i małżonka we wniosku VZM-1 a przed wydrukiem wniosku te numery wykasować.