Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

TYLKO U NAS !

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE VZM-2

Dotyczy materiałów na budowę rozpoczętą po 1.01.2014 r. przez młodych ludzi, którzy nie ukończyli 36 lat w roku
otrzymania pozwolenia na budowę albo bez względu na wiek jeżeli mają na wychowaniu przynajmniej troje dzieci.

Wersja 1.0 programu z 23.10.2015 r.

Program zawiera wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane zakupione po dniu 1 stycznia 2014 r. Wniosek spełnia wszystkie wymagania oraz wykonuje wszystkie obliczenia określone w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, z późn. zm.). Dla wyróżnienia nowej ulgi wniosek oznaczono jako VZM-2. Wzoru takiego wniosku Ministerstwo Finansów dotąd nie zaproponowało.

Wniosek za materiały zakupione do 30 września 2018 r. składa się najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Do uruchomienia programu wymagany jest arkusz kalkulacyjny Excel, wersje: 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. Program nie działa w Open Office.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright pit.waw.pl

Pobierz program


VZM-2.xls- wersja tylko na użytek własny

Dostęp do programu po wysłaniu SMS za 6 zł netto (7,38 zł z VAT).
Dotyczy materiałów zakupionych po 1.01.2014 r. do 30.09.2018 r. Zawiera wniosek VZM-2 oraz załączniki VZM-2/A i VZM-2/B.

Dostęp na 30 minut oznacza czas na pobranie pliku programu.

Ważne! Przed uruchomieniem programu należy włączyć makra i formanty ActiveX w wersji Excel 2007-2013.

Oprócz powyższych udogodnień i ułatwień program VZM-2
zawiera również inne użyteczne funkcje jak:
- sprawdzanie poprawności wpisania faktury do właściwego załącznika,
- szybkie wyszukanie urzędu skarbowego,
- sprawdzanie poprawności wpisywanych numerów PESEL i NIP,
- sprawdzanie poprawności wpisywanych dat,
- alert przed wpisaniem numeru NIP wnioskodawców do załącznika, Zobacz opis
- drukowanie dwustronne formularzy na zwykłej drukarce (duplex programowy),
- kontrola limitów z uwzględnieniem dotychczas otrzymanych zwrotów,
- automatyczna karetka tzn. przejście do początku nowego wiersza po wstawieniu VAT,
- proste dodawanie kolejnych załączników
sporządzonych w Excelu (funkcja dostępna tylko w wersji usługowej programu).
Taka weryfikacja przeprowadzana jest w urzędzie skarbowym. Sprawdzenie ręcznie czy nie ma dublujących się
faktur, przy ich większej ilości a jeszcze w poprzednich wnioskach, jest praktycznie mało wykonalne.

Program opisano dodatkowymi komentarzami ostrzegającymi przed popełnieniem typowych błędów.
W programie można utworzyć po 18 załączników każdego typu tj. VZM-2/A,B (po 486 wpisów na każdy typ).
Drukowanie powyżej 12 załączników danego typu musi być uruchomione przyciskiem "Wydruk".
Odliczenie VAT od materiałów budowlanych z pomocą programu może okazać się bardzo proste nawet dla laika.

W skład programu VZM-2 wchodzi:
1) VZM-2 (1) wniosek o zwrot wydatków
2) VZM-2/A (1) załącznik do wniosku VZM-2 - dla faktur wystawionych ze stawką 22 % VAT
3) VZM-2/B (1) załącznik do wniosku VZM-2 - dla faktur wystawionych ze stawką 23 % VAT
oraz
1) Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
2) Wykaz materiałów budowlanych - Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa
3) Wykaz materiałów budowlanych - Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
4) Sposób posługiwania się wykazem materiałów budowlanych

Licencja na użytkowanie programu VZM-2 ważna jest jeden rok od pobrania pliku instalacyjnego.
Do uruchomienia programu niezbędny jest Excel.