Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Wniosek VAT-REF(4) w Excelu!

- części E i F wniosku przekształcone na tabele z nagłówkiem i wierszami
- nazwy skanów faktur z pliku ZIP wstawiane są do wniosku VAT-REF jednym kliknięciem
- pełny wybór list i bibliotek ułatwiających wypełnianie wniosku
- automatyczna weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku VAT-REF
- bezpośrednia wysyłka wniosku VAT-REF do systemu e-Deklaracje razem z plikiem ZIP
- możliwość wysyłki wniosku na serwer testowy MF celem weryfikacji jego poprawności

Program do wniosku VAT-REF - pobierz!