WYSZUKIWARKA VZM

Do uruchomienia wyszukiwarki niezbędny jest Excel wersja 2000, 2002(XP), 2003, 2007-2016.
Nie masz Excela? Tu można pobrać bezpłatną wersję MS Office Excel 2013

Przykłady użycia Wyszukiwarki VZM

Opinie użytkowników o wyszukiwarce VZM:
www.bellino.mojabudowa.pl/?id=100811

Wyszukiwarka VZM opracowana jest według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2004 r.,
do kiedy obowiązywała stawka 7 % VAT na materiały budowlane.
Dane zawarte w wyszukiwarce zachowują aktualność bezterminowo
(praktycznie przez czas obowiązywania odliczeń VZM)
gdyż nie można zmienić stawek VAT na materiały wstecz.
Baza danych wyszukiwarki zawiera ponad tysiąc stron maszynopisu.


Pobierz program

1) Wyszukiwarka do VZM, licencja roczna
na 1 komputer, wyłącznie na użytek własny

Wyszukiwarkavzm1.xls

Dostęp po wysłaniu SMS za 6 zł netto (7,38 zł z VAT).

2) Wyszukiwarka do VZM, licencja bezterminowa
na 1 komputer, wyłącznie na użytek własny

Wyszukiwarkavzm1.xls

Dostęp po wysłaniu SMS za 19 zł netto (23.37 zł z VAT).

3) Wyszukiwarka do VZM z edycją bazy danych,
licencja bezterminowa na 1 komputer,
do usługowego sporządzania wniosków.

- dodawanie do bazy nazw handlowych materiałów,
np. wpisanie nieujętego w bazie materiału oszczędzi czas na każdorazowym ustalaniu jego stawki,
- modyfikacja wpisów w bazie danych,
- dodawanie własnych komentarzy.
Edycja danych dokonywana jest w poniższym oknie, włączanym przyciskiem EDYTUJ.

Wyszukiwarkavzm1.xls

Dostęp po wysłaniu SMS za 25 zł netto (30.75 zł z VAT).


Dostęp na czas 15 minut oznacza czas na pobranie pliku programu.


Zobacz również:

Program do wniosku VZM-2

Materiały oznaczone w Wyszukiwarce kolorem zielonym podlegały opodatkowaniu stawką 7 %
i z poniższym zastrzeżeniem stanowią podstawę do zwrotu VAT

bez względu na to, którym PKWiU są oznaczone - 1997, 2004 czy 2008.

Ustalenie, czy materiał podlegał stawce 7 % VAT do 30 kwietnia 2004 r. nie wystarczy.
Materiał ma być wbudowany w budynku mieszkalnym, a konkretnie po obrysie jego zewnętrznych ścian.
Uznaje się jednak również opaskę wokół budynku odprowadzającą wody opadowe (tzw. płytka odbojowa)
a także materiały na przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące gromadzeniu lub oczyszczaniu ścieków.

Nie można odliczyć materiałów ze "starą" stawką 7 % wykorzystanych do budowy (remontu):
- garażu wolnostojącego (garaż w bryle budynku mieszkalnego jest wyjątkiem)
- chodników na posesji i wjazdów np. do garaży
- ogrodzeń posesji i innych obiektów tzw. małej architektury

www.pit.waw.pl