Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

Ustawienia oprogramowania

1. "SZAFIR" - konfiguracja formatu podpisu2. konfiguracja formatu podpisu