Warto wiedzieć

Jak włączyć makro

logo Zapraszamy do korzystania z interaktywnych formularzy podatkowych opracowanych na arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.

Udostępniane formularze są zgodne z wzorami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i można je stosować zamiast oryginalnych druków dostarczanych przez urzędy skarbowe.

Druki na arkuszu kalkulacyjnym odtworzone są niemal z fotograficzną dokładnością. Tylko nasze formularze opracowane są według techniki wielostronicowych druków na jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Udostępniane formularze adresowane są do użytkowników arkusza kalkulacyjnego MS Excel wersje 2003 oraz od 2007 do 2019 dla Windows.
Pobrane formularze można użytkować tylko na jednym stanowisku komputerowym.

Nie zaleca się uruchamiania formularzy w OpenOffice, LibreOffice oraz Excel dla Mac. Formularze w tych aplikacjach nie będą działać prawidłowo.

Pełne wykorzystanie interaktywnych możliwości formularzy wymaga ich uruchomienia przy włączonym makro oraz dodatkowo przy włączonych formantach ActiveX w Excel 2007 - 2019.

Autorzy oświadczają, że dołożyli należytej staranności przy opracowaniu formularzy, nie biorą jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z ich działania. Odpowiedzialność za ich poprawność ponosi wyłącznie użytkownik.